Startsidan Om mottagningen Om kiropraktik Behandling Friskare företag Bokning Kontaktinfo
Om kiropraktik

Kiropraktik betyder fritt översatt att ”behandla för hand”.

En kiropraktor arbetar med manuell medicin vilket innebär att olika handgrepp och tekniker utförs i syfte att förbättra nedsatt funktion i leder, muskler och nervsystem.

Kroppen är gjord för att kunna röra med skonsamma rörelsemönster. Om rörelseförmågan i kroppens leder är nedsatt kan det leda till obalanser i samspelet mellan leder, muskler och nervsystem.

Kompensatoriska ogynnsamma rörelsemönster kan då utvecklas när nervsystemet aktiverar felaktig muskulatur, för att kompensera för den nedsatta rörligheten i vissa leder. Detta kan resultera i både akuta smärttillstånd, men också mer långdragen värk från muskler och leder i kroppen.

En kiropraktor diagnostiserar, behandlar och förebygger dessa störningar.
Behandlingen är individuellt utformad efter patienters olika behov och förutsättningar, men med det gemensamma syftet att återskapa en god funktion i kroppens leder och muskler.

En god rörelsefunktion är en förutsättning för att bli av med dina besvär i form av värk, stelhet och smärta. Detta gäller oavsett om besvären orsakats av exempelvis idrottsskador eller av arbetsrelaterade belastningsskador.

Kiropraktik är en mycket säker, skonsam och effektiv behandlingsform som på ett naturligt sätt hjälper kroppen att ta tillvara på dess inbyggda förmåga till läkning. Det är mycket sällsynt med allvarliga komplikationer efter behandling. Det är i jämförelse mer biverkningar av att äta vanlig smärtstillande medicin, som ofta förskrivs vid olika smärt och inflammationstillstånd. Däremot kan en lokal irritation i vissa fall uppstå omkring det behandlade området, men det är oftast övergående efter någon dag.

Kiropraktik började användas som behandlingsform i slutet på 1800-talet i USA, men utövas idag runtom i världen.

Kiropraktiken har utvecklats mycket från när den först startade, tack vare omfattande forskning som utförts på 1900-talet. Många nya behandlingstekniker har tillkommit, och teorier revideras i takt med att nya forskningsrön tillkommer.

Förklaringsmodellen till modern kiropraktik vilar idag på samma medicinska vetenskapliga grund som skolmedicinen.

Vill du veta mer om kiropraktik kan du läsa här:

Sjukvårdsupplysningen 1177
Scandinavian College of Chiropractic

Minimera
David Stjernlöf/Leg. Kiropraktor - Tel: 076-219 13 53 - 019-250 900 - Beväringsgatan 16, 703 65 Örebro